Verschilbril

Ondernemen is kansen spotten en pakken. Tijdens het ondernemen verliezen we, door de waan van de dag, vaak het zicht om kansen te spotten, laat staan te pakken. Hoe kan het zijn dat we zelf niet op zoiets simpels als een paperclip of een post-it komen? Als het te simpel is voor woorden, is het veelal ook te simpel voor uw ogen. Verschilbril helpt ondernemers met het zien van kansen. Zo veel kansen, zo veel brillen, wij hebben ze allemaal. Het verschil zit hem in uw bril!

Verschilbril is een tool van Firm in Enterprise